Chiều ngày 09/08/2017, tại Hội trường tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, Công ty Tài chính Cổ phần xi măng (CFC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 (ĐHĐCĐ), thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. 

Tới dự và chỉ đạo ĐHĐCĐ, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng phòng QLCP các TCTD và hoạt động Ngân hàng - Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP Hà Nội; Quý cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân của CFC.

Tại phiên họp, các cổ đông đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ CFC và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, Ông Phạm Hải Âu trúng cử chức danh thành viên HĐQT độc lập và Bà Phạm Lê Lạc Thư trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 CFC đã thành công tốt đẹp, kiện toàn nhân sự cho HĐQT, BKS để thực hiện những mục tiêu kinh doanh, đảm bảo Công ty phát triển vững chắc.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG