Cơ hội nghề nghiệp

Nếu bạn có năng lực, sự tự tin và sẵn sàng làm việc hết mình, hãy gia nhập CFC NGAY HÔM NAY để nắm bắt cơ hội, khẳng định giá trị của mình trên con đường sự nghiệp và cùng chúng tôi đi tới thành công!

Hội sở Hà Nội:

01 chuyên viên Xử lý Nợ - 30/11/2017

- 01 chuyên viên tích hợp và vận hành CoreBanking - 30/11/2017

- 01 chuyên viên Phát triển phần mềm - 30/11/2017

- 01 chuyên viên Phát triển phần mềm - Phòng ERP - 06/09/2017 (đã kết thúc)

- 02 nhân viên Kế toán (6 tháng) - Phòng Kế toán - 25/10/2017 (đã kết thúc)

- 01 chuyên viên Phân tích & Quản trị thanh khoản - Phòng Nguồn vốn - 20/09/2017 (đã kết thúc)

- 01 nhân viên Lễ tân Hành chính - 25/08/2017 (đã kết thúc)

- 01 chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - 10/08/2017 (đã kết thúc)

- 01 chuyên viên Vận hành Core - 27/07/2017 (đã kết thúc)

Hội sở khu vực Phía Nam - HCM:

 - 03 Chuyên viên Phát triển mạng lưới - Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp - 20/12/2017

 - 02 Chuyên viên Kế toán Tổng hợp - 25/12/2017

 - 01 Trưởng bộ phận Phát triển sản phẩm - 15/12/2017

- 01 Chuyên viên phát triển sản phẩm – Khối Tín dụng cá nhân - 15/12/2017 

 - 02 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ- BA - 30/11/2017

 - 01 Chuyên viên tích hợp và vận hành CoreBanking - 30/11/2017

 - 01 Trưởng bộ phận Đào tạo - Phòng Nhân sự - 15/11/2017

 - 01 Trưởng phòng Thu hồi Nợ - Khối Tín dụng cá nhân - 20/11/2017

  - 01 Trưởng bộ phận Marketing Sáng tạo - 15/11/2017

- 01 Trưởng phòng Vận hành hệ thống Core - 15/11/2017 

 - 05 Trưởng bộ phận kinh doanh và phát triển mạng lưới - Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp - 15/11/2017 (đã kết thúc)

  - 01 Chuyên viên Marketing Thương hiệu - 15/11/2017 (đã kết thúc)

- 01 Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Khối Tín dụng cá nhân - 10/11/2017 (đã kết thúc)

- 01 Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - Sản phẩm cho vay tiêu dùng - 15/11/2017 (đã kết thúc)

- Business Development Manager of Personal Credit Division - 18TH August, 2017 (đã kết thúc)

- 01 chuyên viên Phiên dịch Tiếng Nhật kiêm Thư ký BĐH - 30/08/2017 (đã kết thúc)

- 02 Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Tín dụng cá nhân - 06/09/2017 (đã kết thúc)

- 01 Trưởng bộ phận Thu hồi Nợ - Khối Tín dụng cá nhân - 13/10/2017 (đã kết thúc)

- 01 Trưởng bộ phận Tuyển dụng - 11/09/2017 (đã kết thúc)

- Chuyên viên Quản lý chính sách ANTT - Phòng ANTT - 15/09/2017 (đã kết thúc)

- Trưởng phòng Vận hành Thẻ - Khối Tín dụng cá nhân - 06/09/2017 (đã kết thúc)

- Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng - 20/08/2017 (đã kết thúc)

- Marketing Manager - 30TH August, 2017 (đã kết thúc)

03 chuyên viên Phòng An ninh Thông tin - 15/07/2017 (đã kết thúc)

- 01 chuyên viên Lập trình ứng dụng tích hợp - 10/08/2017 (đã kết thúc)

- 01 Trưởng bộ phận Thẩm định - Khối Tín dụng Cá nhân  - 10/08/2017 (đã kết thúc)

- 01 chuyên viên Pháp chế tuân thủ - 22/07/2017 (đã kết thúc)

 - 01 nhân viên Lễ tân Hành chính - 15/07/2017 (đã kết thúc)

Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng viên như sau:

  • Muốn vươn lên bằng tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc….
  • Tự tin về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn của ngành nghề ứng tuyển;
  • Có khả năng xây dựng mối quan hệ hợp tác, tin cậy đối với đồng nghiệp, khách hàng;
  • Có sự cam kết về mục tiêu và chứng minh được khả năng mang đến kết quả mong đợi;
  • Có sự nhạy bén, sáng tạo trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề;
  • Mong muốn gắn bó và phát triển sự nghiệp với CFC.
Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG