Những giá trị liên quan đến phát triển của con người tại CFC:

  • CFC luôn coi con người là tài sản quan trọng nhất của công ty, theo đó, Công ty luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, biết kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và trí thức, có bản lĩnh và hòa hợp với văn hóa của Công ty.
  • CFC luôn chú trọng tinh thần làm việc tập thể trong tất cả các hoạt động của mình. CFC tin rằng mọi thành quả tốt nhất chỉ đạt được khi mọi thành viên trong nhóm đều hướng đến một mục tiêu chung. Vì thế, chúng tôi ủng hộ tinh thần làm việc hợp tác, tin cậy và cởi mở trong Công ty.
  • CFC đề cao việc phát triển sự nghiệp cá nhân lâu dài trong sự phát triển của Công ty. CFC đều xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho từng cán bộ, nhân viên. Chúng tôi luôn có chương trình đào tạo, kế hoạch luân chuyển vị trí và khuyến khích việc tự hoàn thiện, tự đào tạo để phát triển sự nghiệp cá nhân.
  • CFC xây dựng môi trường làm việc cạnh tranh, khuyến khích cán bộ, nhân viên thể hiện năng lực bằng kết quả công việc. Theo đó, mọi sự ghi nhận bằng tiền lương, thưởng đều được dựa trên những hệ thống đánh giá minh bạch, khoa học và rõ ràng.
  • Đặc biệt, Ở CFC, cán bộ, nhân viên không chỉ làm việc 8h/ngày mà còn là nơi cán bộ, nhân viên coi như gia đình thứ 2 của mình. Môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ là nền tảng để tập thể cán bộ, nhân viên cố gắng và cảm nhận được niềm vui khi đến CFC.

Sau 09 năm hoạt động, CFC đã xây dựng được hệ thống nền tảng quản trị nhân sự hiện đại với mô hình quản trị mục tiêu theo KPI, mô hình tao động lực,… Hàng năm, CFC luôn đánh giá mức độ hài lòng cũng như khảo sát thị trường lao động để đưa các chính sách nhân sự phù hợp.

Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009