Huy động vốn

1. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN


Đặc tính

 • Doanh thu bán hàng được quản lý tập trung trên một tài khoản đặt tại CFC.
 • Đảm bảo an toàn đối với các khoản doanh thu của khách hàng.

Lợi ích khi sử dụng:

 • Lãi suất được hưởng hấp dẫn hơn nhiều so với lãi suất không kỳ hạn của các ngân hàng hiện nay.
 • CFC sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn dự báo và quản lý dòng tiền.
 • Hỗ trợ 100% phí chuyển tiền và hưởng lãi suất ưu đãi khi có nhu cầu vay vốn từ CFC.
 • Thủ tục đơn giản và nhanh gọn.

2. ỦY THÁC QUẢN LÝ VỐN


Lợi ích khi sử dụng:

 • Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cạnh tranh trên thị trường tại thời điểm ủy thác vốn.
 • CFC sẽ xem xét hỗ trợ lãi suất nếu khách hàng có nhu cầu vay tín dụng.
 • CFC sẽ hỗ trợ về tỷ giá khi khách hàng có nhu cầu mua bán ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh.
 • Thủ tục nhanh gọn và thuận tiện.

3. QUỸ TÍCH LUỸ TRẢ NỢ


Đặc tính:

 • Hàng tháng, doanh nghiệp trích từ doanh thu bán hàng một khoản tiền tương đương mức trích khấu hao chuyển vào Quỹ tích lũy trả nợ của CFC.
 • Đồng vốn từ quỹ tích lũy trả nợ được tham gia thị trường tiền tệ, ngân hàng với lợi nhuận cao.

Lợi ích khi sử dụng:

 • Doanh nghiệp sẽ chủ động tích lũy, cân đối nguồn tiền VNĐ và ngoại tệ để trả nợ vốn vay dài hạn.
 • Khách hàng được tư vấn mua tích lũy ngoại tệ trả nợ với tỷ giá hợp lý nhất và không có rủi ro. Dòng ngoại tệ khách hàng mua sẽ tiếp tục được kinh doanh với mức lợi nhuận tốt nhất.
 • CFC cho khách hàng vay với mức lãi suất ưu đãi.
 • CFC sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng về thông tin thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ.

4. LỢI ÍCH NHÂN ĐÔI

 • Sản phẩm được thiết kế dành cho các nhà máy thuộc Vicem và các nhà phân phối xi măng có nhu cầu vay lại từ cán bộ nhân viên và người thân trong nội bộ nhà máy.
 • CBCNV có thể tham gia hai hình thức:
  • Nhận vay thông thường: CBCNV cho Nhà máy vay một số tiền bất kỳ với thời hạn tối thiểu 3 tháng;.
  • Nhận vay tích lũy lương: CBCNV đăng ký tham gia sản phẩm với một số tiền và thời hạn nhất định. Hàng tháng, nhà máy sẽ tự động trích từ tài khoản lương của CBCNV số tiền CBCNV đã đăng ký.

Đặc tính:

 • Tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao toàn bộ Sản phẩm cho DN (gồm Bộ giới thiệu Sản phẩm/Quy trình-quy định có liên quan/Các biểu mẫu/Biểu lãi suất huy động/Các quyết định thực hiện sản phẩm) và phần mềm hỗ trợ.
 • Cập nhật tình hình thị trường huy động và tư vấn các gói Sản phẩm huy động hấp dẫn để Doanh nghiệp kịp thời có những điều chỉnh cho hợp lý.

Lợi ích khi sử dụng:

 • Doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch và quản lý huy động vốn từ Người lao động với thủ tục đơn giản, thuận tiện, đảm bảo tính pháp lý và an toàn với bộ sản phẩm đầy đủ từ CFC (gồm quy trình, quy chế, mẫu biểu, tờ rơi, thiết kế sản phẩm…).
 • Doanh nghiệp được CFC hỗ trợ triển khai, đào tạo và chuyển giao phần mềm giao dịch và quản lý tự động.
 • Doanh nghiệp có được nguồn vốn chi phí rẻ, ổn định và được CFC bảo lãnh thanh toán cho nguồn vốn huy động đến hạn.
 • Doanh nghiệp tạo được niềm tin và sự gắn kết từ người lao động, trong đó, người lao động được an tâm gửi tiền tại chính Doanh nghiệp của mình với lãi suất cao hơn lãi suất Ngân hàng và có thể vay lại số tiền lên đến 100% số tiền gửi trong thời hạn cho Doanh nghiệp vay.

Dịch vụ iFinance dành cho khách hàng