Khách Hàng

Là định chế tài chính của ngành Vật liệu xây dựng, hệ thống khách hàng của CFC là những doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong ngành công nghiệp như xi măng, thép, vận tải…

CFC không chỉ thấu hiểu nhu cầu phát triển kinh doanh của khách hàng mà còn nắm bắt được xu hướng liên kết của những khách hàng có cùng lợi ích kinh tế để tạo ra những nhóm thị trường lớn mạnh.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, CFC đã nhanh chóng khẳng định hoạt động, uy tín của mình bằng việc lớn mạnh cả về quy mô tổng tài sản cũng như lợi nhuận. Đặc biệt đã phát huy hiệu quả vai trò là chức năng trung gian tài chính đối với sự phát triển của Vicem, cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng cho chuỗi giá trị của Vicem (gắn kết lợi ích, hiệu quả hợp tác giữa Vicem  - Các đơn vị thành viên Vicem - Các Nhà phân phối - Các Nhà cung cấp).

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG