Từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, CFC đã tiếp cận các Nhà phân phối (NPP) của Nhà máy Vicem Hải Phòng, thông qua việc tham gia các buổi họp của Hiệp hội xi măng tại các Khu vực như Hải Phòng, Thái Bình. Các nhà phân phối tại khu vực Hải Phòng đều rất khó tiếp cận do gần nhà máy và đã có quan hệ tín dụng lâu năm với các ngân hàng địa phương.

Xác định được những khó khăn trên, bằng sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ Quan hệ khách hàng và triển khai các sản phẩm linh hoạt cho các NPP, CFC đã từng bước đạt được những kết quả khả quan.

Năm 2014, NPP đầu tiên là Công ty Phương Trang đã sử dụng sản phẩm của CFC gồm Bảo lãnh + Vay vốn NH và đến hết năm 2015, đã phát triển thêm được 14 NPP khác, nâng, nâng tổng số khách hàng là 15/30 NPP của Vicem Hải phòng đã sử dụng các sản phẩm của CFC, chiếm hơn 25% Tổng NPP của toàn bộ các nhà máy Vicem. Kết quả là Doanh số tiền về của NPP khoảng 250 tỷ, chiếm hơn 15% doanh thu Vicem Hải Phòng và số dư tín dụng chiếm 8.1% Tổng NPP (2.52% BL, 14.45% vay vốn).

Với niềm tin đã được tạo lập, với những lợi ích thiết thực mang lại, CFC sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ, tư vấn tài chính cho các NPP cũng như các KH của CFC.

Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG