Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) là một tổ chức tài chính với 03 cổ đông chiến lược là Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) và Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank).

Hoạt động chính của Công ty liên quan chủ yếu đến thị trường vốn, thị trường tiền tệ, lĩnh vực tín dụng, đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính.

Từ ngày thành lập, CFC đã không ngừng phát triển hướng đến mục tiêu dẫn đầu về cung cấp và hỗ trợ các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng cho khách hàng trong ngành vật liệu xây dựng.

Sau 6 năm hoạt động, hiểu giá trị cũng như lợi thế cạnh trạnh của CFC đối với khách hàng, CFC tuyên bố Sứ mệnh là “Kết nối sức mạnh”

05 giá trị cốt lõi của CFC là:

  • Thấu hiểu bạn hàng
  • Hài hòa lợi ích
  • Gắn kết bền lâu
  • Hiệu quả hàng đầu
  • Không ngừng đổi mới
Internet banking

internet banking login

internet banking register

DỊCH VỤ INTERNET BANKING NHANH CHÓNG TIỆN LỢI CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG